Back to Top

Oncologisch voetzorgverlener

Oncologisch voetzorgverlener

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent
voetzorg aan kankerpatiënten. Een OVV is opgeleid
om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen
te herkennen, de voeten te verzorgen - mits
de situatie dat toelaat - en bevindingen terug te
koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een
OVV kan ook preventieve maatregelen nemen zodat
eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Doel
Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van
kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie
te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid
en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.
Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in
afstemming met het behandelteam.

Behandeling van kanker
Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker
ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen.
Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte
therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de
nagels en huid van de voeten.
Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde
periode van de behandeling laag zijn. Voor de voetzorgverlener
is het van belang te weten wanneer zo’n
periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen
dan niet verricht mogen worden.

Slider