Copyright

Copyright © Pedicure Praktijk LyAn 2020-2025. Alle rechten voorbehouden.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicure Praktijk LyAn, materiaal dat zich op de Pedicure Praktijk LyAn websites bevindt, of dat op een met de Pedicure Praktijk LyAn websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden, zoals bedoeld in artikel 15 Auteurswet.